Tips bij succesvol ondernemen

Durf specialisten in te schakelen

Het is belangrijk om te weten welke kennis en vaardigheden u binnen uw organisatie al bezit en welke niet. Het kost u waarschijnlijk veel tijd om taken buiten uw vakgebied om, zelf voor uw rekening te nemen. Waarschijnlijk ook met een minder goed eindresultaat dan als er een specialist mee aan de slag was gegaan. Een investering in vakmensen bespaart u op lange termijn dan ook vaak veel geld.

Geef aandacht aan uw persoonlijke ontwikkeling

Neem regelmatig de tijd voor het lezen van vakbladen en volg af en toe een cursus of een training. Ook is het belangrijk om af en toe achterover te leunen en proberen objectief naar uw persoonlijke drijfveren, uw onderneming en uw activiteiten te kijken.

Durf klanten te benaderen

Helaas gebeurt het nog maar al te vaak. Een ondernemer staat op een beurs, krijgt honderden nieuwe leads binnen, die na afloop van de beurs in een stoffige kast belanden. Met de juiste doelgroep binnen handbereik, is het belangrijk om hier ook een goede follow-up aan te geven. Dit geldt ook als u bijvoorbeeld een mailing de deur uit doet. Bel deze klanten na, informeer of ze alle informatie in goede orde ontvangen hebben en durf te vragen of u wellicht iets voor hen kunt betekenen.

Zorg voor een goede en inzichtelijke administratie

Het is niet alleen een wettelijke vereiste dat uw financiële administratie goed op orde is. Een betrouwbare administratie geeft u bovendien een schat aan informatie over uw bedrijf. Met deze leidraad in de hand, wordt het nemen van bedrijfsgerelateerde beslissingen en de keuze voor investeringen in de toekomst nog gemakkelijker.

Maak waar wat u belooft

Zeg alleen dingen toe die u ook na kunt komen en kom na wat u toezegt. Vaak zijn we als ondernemer geneigd om meteen ‘ja’ te zeggen tegen elke opdracht die zich aandient. Het is beter om het even te laten bezinken en er later op terug te komen. Kunt u door omstandigheden u niet aan de door u gemaakte afspraken houden, informeer uw klant dan goed.

Werk aan uw netwerk

Word lid van een ondernemersclub of netwerkvereniging. Sluit u aan bij een passende branchevereniging. Of geef u op voor een seminar of training, bedoeld voor zelfstandig ondernemers. Ook hier komt u gemakkelijk met andere ondernemers in contact.

Weet waar u uw geld aan uitgeeft

Zeker op het gebied van promotie zijn de mogelijkheden legio. Het is belangrijk daarin een goede afweging te maken. Kijk kritisch naar het middel, het medium en de timing. Weeg kosten en mogelijke opbrengsten goed tegen elkaar af. En schakel eventueel een specialist in om u daarin te begeleiden.

Spreid het risico

Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen, is het hebben van meerdere klanten van belang. Zorg er daarom voor dat niet het overgrote deel van uw omzet van een paar klanten afhangt. Is dat wel het geval, probeer dan nieuwe klanten te benaderen. Dit kost meer energie op korte termijn, maar levert op lange termijn wel meer zekerheid op voor het voortbestaan van uw onderneming.

Weet wat de concurrentie doet

Ondernemen is uitgaan van je eigen kwaliteiten. Toch is het belangrijk om ook te weten wat de concurrentie doet. Let bijvoorbeeld op aspecten als prijs, kwaliteit, promotie en service. Onthoud goed wat uw afnemers over uw concollega’s te vertellen hebben. Zwakke punten kunnen namelijk in uw voordeel werken. Maar let wel dat u niet negatief over uw concurrenten praat. Dit wordt u vaak niet in dank afgenomen en doet veelal afbreuk aan uw eigen imago.

Weet wat er speelt bij uw klanten

Probeer op de hoogte te blijven van actuele gebeurtenissen bij uw klanten, zoals fusies of personeelswisselingen. Het staat slordig als u een mailing stuurt naar een bedrijf dat inmiddels anders heet of naar iemand die er niet meer werkt.

Maak gespreksverslagen

Maak van elk contactmoment met zowel bestaande als nieuwe klanten een kort gespreksverslag. Geef hierin de inhoud van het gesprek weer en noteer agendapunten en afspraken. Vergeet niet om ook eventuele persoonlijke informatie op papier te zetten. Bij een vervolgafspraak kunt u hier dan eenvoudig op terugkomen. Dit benadrukt uw betrokkenheid.

Signaleer en behandel klachten tijdig

Mond-tot-mond reclame is de meest effectieve vorm van reclame die er is. Dit geldt echter ook omgekeerd. Want het zijn juist de klachten waar mensen graag hun verhaal over doen. Het is dan ook van groot belang dat u uw klanten de mogelijkheid geeft om hun klachten te uiten. Bespreek eventuele klachten met uw klant en zorg voor een juiste afhandeling.

Bel mij terug

Ik word graag teruggebeld voor het inplannen van een vrijblijvend adviesgesprek