Missie en visie

ACF & Partners levert adviesdiensten op een professioneel en vaktechnisch niveau voor het midden- en kleinbedrijf. Het werkgebied omvat: belastingen, bedrijfskundige zaken en al wat daarmee verband houdt. Persoonlijk, integer, signalerend en objectief. Allemaal kernwaarden van ACF & Partners.

Onze Missie

ACF & Partners levert adviesdiensten op een professioneel en vaktechnisch niveau voor het midden- en kleinbedrijf. Het werkgebied omvat: belastingen, bedrijfskundige zaken en al wat daarmee verband houdt. Persoonlijk, integer, signalerend en objectief. Allemaal kernwaarden van ACF & Partners. Daarnaast zijn er ook wettelijke bepalingen waar u bij ons van op aan kunt. ACF & Partners levert praktische adviezen en is een betrouwbare en slagvaardige partner voor al haar cliënten.

Onze visie

ACF & Partners stelt de (ondernemende) mens centraal. Dit komt tot uitdrukking in een open relatie met onze cliënten, medewerkers en de maatschappij. Voorop staat dat iedereen betrokken is bij, en respect heeft voor alle cliënten en elkaar. ACF  & Partners neemt een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van ontwikkelingen in de samenleving die van invloed zijn op haar relaties en voor opleidingen op haar werkterrein. Vanuit haar specifieke deskundigheid en ervaring levert ACF & Partners daaraan gevraagd, dan wel ongevraagd een bijdrage.

Bel mij terug

Ik word graag teruggebeld voor het inplannen van een vrijblijvend adviesgesprek