Klachtenregeling

ACF & Partners valt als kwalificerend NOAB lid onder de NOAB klachtenregeling

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht over ACF & Partners als gekwalificeerd NOAB-lid en komen we er samen niet uit, dan kunt u NOAB inschakelen voor bemiddeling of een uitspraak vragen aan het onafhankelijke Tuchtcollege.
Kosten

Bemiddeling is gratis.
Het inschakelen van het tuchtcollege kost echter € 500,- griffiegeld. Indien u in het gelijk wordt gesteld, krijgt u dit bedrag terug.

Insturen

Een klacht kunt u per mail sturen aan [email protected]. Uw mail dient het volgende te bevatten:
  • Contactgegevens klager: naam, adres, woonplaats, email en telefoonnummer;
  • Contactgegevens van het NOAB-lid tegen wie de klacht is gericht;
  • De inhoud van de klacht met vermelding van de feiten waarop de klacht steunt;
  • Eventuele bewijsstukken;
  • Een omschrijving van hetgeen je wenst c.q. eist.
De bemiddelaar van NOAB neemt vervolgens per email contact met u op. In eerste instantie probeert hij de klacht in der minne te schikken of door conflictbemiddeling op te lossen. Als dat niet lukt, of als u dat niet wilt, kan een klacht ook direct worden voorgelegd aan het Tuchtcollege.Bel mij terug

Ik word graag teruggebeld voor het inplannen van een vrijblijvend adviesgesprek