Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Heeft u naar aanleiding van het onderstaande nog vragen of behoefte aan extra informatie, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met ‘investeren’ wordt bedoeld de aanschaf van bedrijfsmiddelen die meerdere jaren in de onderneming gebruikt worden. Een investering kan zijn het aanschaffen van een bedrijfsmiddel, maar ook het vervaardigen van een bedrijfsmiddel binnen de eigen onderneming.
Investeringen voor uw onderneming beïnvloeden uw winst niet rechtstreeks. 
De waarde van gekochte bedrijfsmiddelen wordt gedurende de verwachte levensduur ten laste van de winst gebracht door middel van afschrijvingen. Deze afschrijvingen worden berekend door de aanschafwaarde te verminderen met de eventuele restwaarde. De levensduur wordt bepaald aan de hand van het verwachte nuttig gebruik ten behoeve van de onderneming.
 
In bepaalde situaties mag u willekeurig afschrijven. Ook komt u bij bepaalde investeringen in aanmerking voor een extra aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting of vennootschasbelasting.

Dat hangt ervan af. 
Soms is het raadzaam om als ondernemer te beginnen met een eenmanszaak en nog te wachten met de oprichting van een besloten vennootschap (BV). 
De keuze van een bepaalde rechtsvorm voor de onderneming heeft zowel juridische als fiscale kanten. Daarnaast speelt een rol in hoeverre u de onderneming alleen, dan wel samen met anderen wilt drijven. Een belangrijk juridisch aspect van de gekozen rechtsvorm is de mate waarin de ondernemer persoonlijk aansprakelijk is voor schulden van zijn onderneming.

De eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) zijn alle ondernemingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid. Consequentie hiervan is dat u als ondernemer persoonlijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd, kunnen eventuele schuldeisers ook beslag leggen op het vermogen van uw huwelijkspartner. 
Maar ook bij een BV is uw privé-vermogen niet volledig afgeschermd. Wanneer de bank een lening verstrekt, vraagt zij u vaak ook borg te staan met uw privé-vermogen. Bovendien kunt u onder bepaalde omstandigheden ook in privé aansprakelijk worden gesteld als uw onderneming failliet is gegaan door wanbeleid. 
Anders dan de ondernemer die een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid start, komt de directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet in aanmerking voor fiscale ondernemersfaciliteiten als zelfstandigenaftrek of startersaftrek. Indien gekozen wordt voor een BV is de ondernemer als DGA in loondienst bij zijn eigen BV.  Het salaris van de DGA dient marktconform te zijn en er geldt een wettelijk vastgesteld minimumbedrag. 
Het is mogelijk een onderneming te starten als eenmanszaak en deze pas later, wanneer de onderneming is gegroeid en meer winst maakt, om te zetten in een BV. 

De fiscale verplichtingen verschillen van ondernemer tot ondernemer.
Daarom wordt hier alleen gewezen op de verschillende soorten belasting waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen.
Als u winst maakt met een eenmanszaak of salaris ontvangt als directeur van een BV, bent u inkomstenbelasting verschuldigd. Het salaris van een directeur/eigenaar van de BV dient een bepaalde minimumomvang te hebben.
Als u personeel heeft, krijgt u te maken met loonheffing.
Als u een BV heeft die winst maakt, moet u vennootschapsbelasting betalen over de winst.
Verricht u diensten of doet u leveringen, dan krijgt u te maken met BTW / Omzetbelasting

Natuurlijk zijn er nog veel meer heffingen, maar het voert te ver deze hier allemaal te vermelden. 

De belastingen over de winst van de onderneming worden achteraf definitief vastgesteld en geheven. Als startende ondernemer mag u zich nog niet rijk rekenen alleen omdat u een flink saldo op uw bank rekening ziet. Een groot deel van uw opbrengsten heeft u nodig als reserve om aan uw belastingverplichtingen te voldoen. Met een goede administratie weet u van tevoren precies welke betalingen u nog zult moeten doen.

Het is nog maar de vraag of de fiscus u als ondernemer beschouwt. En dat kan ook nog eens per belastingsoort verschillen. 
Voor de inkomstenbelasting bent u ondernemer als u een onderneming drijft, zelfstandig bent en aansprakelijk bent voor alle schulden die de betreffende onderneming maakt. Bovendien moeten uw werkzaamheden een zekere omvang hebben. 
Voor de BTW bent u al ondernemer als u tegen een vergoeding producten en/of diensten levert. 

Bel mij terug

Ik word graag teruggebeld voor het inplannen van een vrijblijvend adviesgesprek